Maak kennis met het archeologisch museum

Bij voldoende belangstelling organiseert het Archeologisch Museum in Aardenburg eens in de twee weken op donderdagavond een rondleiding voor jong en oud  (tot ongeveer 12 personen).

Aanvang telkens om 19.00 uur. Duur van de rondleiding ca. 1½ uur.

Rondleidingen zijn er op: 3 en 17 september en op 1, 15 en 29 oktober.

Er zijn geen kosten aan de rondleidingen verbonden.

Opgeven tel: 0117 49 15 71 of via de mail: archmus@zeelandnet.nl (vol = vol)

Gezocht: vrijwilligers voor baliewerkzaamheden

Voor het museum zijn we op zoek naar vrijwilligers voor baliewerk. De baliemedewerker ontvangt en informeert museumbezoekers en toeristen, is belast met kaart- en winkelverkoop en houdt toezicht op een goede gang van zaken.

Wij verlangen dat onze baliemedewerkers gasten en toeristen vriendelijk te woord staan, hulpvaardig zijn en interesse hebben voor geschiedenis en toerisme.

Het beleid t.a.v. vrijwilligers is door de stichting vastgelegd in een nota vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en een vrijwilligersvergoeding.

Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot medewerkers in het museum, maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 uur of telefonisch: 0117 491571 (Wim Westphaal) of 0117 491235 (Marijke Paridaen).

Seizoen 2015-2016

Voor de reguliere bezoeker houdt het Archeologisch Museum Aardenburg een winterslaap. Op 1 april gaat het museum weer open. Tijdens de wintermaanden kan het museum wel bezocht worden op afspraak door scholen en groepen.

Vanaf 1 april 2015 wijzigen de openingsdagen en -uren. En ook het tarief om het museum te bezoeken stijgt lichtjes. Dit zijn de nieuwe gegevens:

Open
1 april t/m 31 oktober
Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Entree
Volwassenen € 3,50
Kinderen t/m 6 jaar gratis
7 t/m 18 jaar, groepen vanaf 10 personen en houders CJP pas: € 2,50 pp
Museumkaarthouders gratis
Schoolgroepen op aanvraag

Tentoonstelling ‘Daar komen de schutters!’

Het Sint-Sebastiaansgilde in Aardenburg

schutters083Tijdens de Maand van de Geschiedenis (oktober) loopt in het Archeologisch Museum in Aardenburg een wisseltentoonstelling over het Sint-Sebastiaansgilde. In Aardenburg is het Gilde van Sint-Sebastiaan omstreeks 1433 opgericht om de stad te beschermen tegen indringers van buiten af. Aardenburg maakt op dat ogenblik deel uit van het graafschap Vlaanderen. Daar is het in de middeleeuwen gebruikelijk dat steden hun eigen defensie regelen.

Door het gebruik van buskruit wordt oorlogvoeren steeds professioneler en raakt de rol van de plaatselijke schutters uitgespeeld. De militaire betekenis van deze gilden neemt af. Ze evolueren stukje bij beetje in verenigingen voor sportief en sociaal samen zijn.

Aanvankelijk vinden de schietingen op de staande wip plaats op de weide op de hoek van de Herendreef en de Bewestereedeweg . In het voorjaar 1986 wordt het huidige terrein en de kantine verderop in de Herendreef in gebruik genomen waar schietingen op liggende en staande wip worden gehouden.

De tentoonstelling besteedt zowel aandacht aan de algemene geschiedenis van de schuttersgilden als de geschiedenis van het Sint-Sebastiaansgilde in Aardenburg. Teksten worden geïllustreerd met foto’s en heel veel voorwerpen.

Van 1 tot en met 31 oktober 2014
Archeologisch Museum, Marktstraat 18, 4527 CL Aardenburg
Woensdag 1 t/m vrijdag 31 oktober 2014
Open: Di t/m za van 10 tot 17 uur. Zo van 13 tot 17 uur.

 

Tentoonstelling Bange Jaren. De Eerste Wereldoorlog in West-Zeeuws-Vlaanderen

Archeologisch Museum, Marktstraat 18, 4527 CL Aardenburg
Zaterdag 5 juli 2014 t/m zondag 21 september 2014
Di t/m za van 10 tot 17 uur. Zo van 13 tot 17 uur.

tt-woI-campagnebeeld-wachthuisje-draad2-loresTijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. Velen denken dat er niets gebeurd is, maar dat is een misvatting. Nederland was inderdaad neutraal, maar die neutraliteit kende een prijs. Het werden lange, bange jaren, zeker voor Zeeuws-Vlaanderen. Het gebied kreeg te maken met de komst van Nederlandse militairen, militair bestuur, honderdduizenden vluchtelingen, slachtoffers als gevolg van de dodendraad, bombardementen en zeemijnen, verbanning van bewoners, smokkel en spionage, internering van vliegtuigen, deserteurs en ontsnapte krijgsgevangenen, rantsoenering, distributie en uiteindelijk een dreigende inlijving door België.

Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de gebeurtenissen in West-Zeeuws-Vlaanderen. De opvang van honderden vluchtelingen in de Sint-Baafskerk in Aardenburg en heel wat andere plaatsen tijdens het najaar van 1914. Het bombardement op Sluis in 1917. Slachtoffers van de elektrische grensdraadversperring en de honderden smokkelaars die verbannen werden uit West-Zeeuws-Vlaanderen. Tot slot is er ook aandacht voor dominee Pattist die de anti-annexatiebeweging leidde.

Tijdens de tentoonstelling zijn op zaterdag 12 juli (14-17 uur), zaterdag 9 augustus (14-17 uur) en zaterdag 6 september (10-13 uur) verzamelmomenten voorzien in het museum. Heeft u foto’s, documenten of voorwerpen die refereren aan de Eerste Wereldoorlog in de regio, kom op die dagen langs. We noteren graag uw verhaal, foto’s en documenten kopiëren we, voorwerpen geven we eventueel een plaats in de tentoonstelling. Aan het eind krijgt u alles netjes terug.

Opknapbeurt voor tuinbanken Archeologisch Museum

Voor de invulling van zijn maatschappelijke stage had Giovanni Rooze uit Aardenburg zijn keuze laten vallen op het Archeologisch Museum. Met veel enthousiasme heeft hij een tweetal tuinbanken opgeknapt die zwaar te lijden hebben gehad door weer en wind. Na eerst alle oude verflagen grondig te hebben verwijderd heeft Giovanni de banken van een nieuwe beitslaag voorzien. De tuinbanken staan er weer strak bij en kunnen er weer tegen.

Giovanni Rooze-1-lores Giovanni Rooze-3-lores

Giovanni-Rooze-2-lores

Bedankt Giovanni, je hebt goed werk geleverd, we zijn er erg blij mee.